Galeria Agatani - zaproszenia ślubne ręcznie robione

Regulamin

Strona internetowa, działająca pod adresem www.agatani.pl, prowadzona jest przez firmę:
Agatani Anna Wardowska
61-827 Poznań
Al. Marcinkowskiego 20a/11
NIP: 779-222-41-14
REGON: 302036027
Telefon kontaktowy: 790 782 302

Adres korespondencyjny:
Agatani Anna Wardowska
ul. Milczańska 14e/10
61-131 Poznań
I. Informacje ogólne
1. Firma Agatani Anna Wardowska, zwana dalej Firmą, za pośrednictwem strony internetowej www.agatani.pl prowadzi sprzedaż detaliczną wykonywanych ręcznie zaproszeń ślubnych, okolicznościowych oraz innych dodatków ślubnych.

2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych firmy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający składający zamówienie za pomocą strony internetowej, składa ofertę kupna określonego towaru lub usługi na warunkach podanych w opisie produktu.

3. Jako moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży uznaje się potwierdzony pisemnie odbiór towaru przez Zamawiającego.

4. Firma dokłada wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia produktów jak najwierniej odzwierciedlały stan faktyczny. Jednocześnie zastrzega, że zdjęcia oferowanych produktów, znajdujące się na stronach internetowych, są zdjęciami przykładowymi. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieznacznie różnice w zakresie barwy lub wielkości produktu w stosunku do produktów przedstawionych na stronie internetowej.

5. Wszelkie dane osobowe Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji zamówienia, są wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia oraz prowadzenia akcji promocyjnej i reklamowej firmy. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim lub przetwarzane w inny sposób. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U.2002.101.926 ze zm.).

6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z przeczytaniem treści regulaminu oraz akceptacją wszelkich jego postanowień.
II. Składanie zamówienia
1. Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem strony internetowej (poprzez dodanie produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Potwierdzam zamówienie" lub poprzez formularz kontaktowy) lub drogą mailową na adres kontakt(at)agatani.pl.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i opcjonalnie numerem telefonu, pod którym będzie można skontaktować się z Zamawiającym.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Obsługa sklepu pracuje od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych, w godzinach 10:00-18:00.

4. Minimalna wielkość zamówienia obowiązująca nowych Klientów:
- dla zaproszeń i zawiadomień, menu, numerów stołu – 15 sztuk z jednego rodzaju,
- dla winietek, zawieszek, podziękowań dla gości – 20 sztuk z jednego rodzaju.
Zamówienie na mniejsze ilości realizowane są wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu i obowiązuje dla nich dodatkowa opłata w wysokości zależnej od rodzaju zamówienia:
- 1-4 szt. - 25,00zł,
- 5-9 szt. - 20,00zł,
- 10-14 szt. - 15,00zł.

5. Cena zaproszenia/zawiadomienia ślubnego obejmuje: nadruk, personalizację tekstu i w niektórych modelach kopertę do wysyłki. Cena winietki, zawieszki, menu, numeru stołu, księgi gości oraz tablicy weselnej i pozostałych produktów obejmuje nadruk i personalizację.

6. Płatne usługi dodatkowe:
- personalizacja kopert (druk imion, nazwisk i adresów gości) – 0,50zł/szt.,
- nadruk dodatkowej treści na rewersie zaproszenia/zawiadomienia – od 0,50zł/szt.,
- bileciki z wierszykami – od 0,80zł/szt.,
- dostosowanie istniejącego projektu do ustaleń indywidualnych oraz wykonanie nowego projektu – cena ustalana indywidualnie,
- przygotowanie dwóch lub większej ilości różnych projektów jednego produktu (np. dwa lub więcej projektów zaproszenia) - 10,00zł/projekt.

7. Usługi bezpłatne:
- dodatkowy projekt tekstu zaproszenia w ramach tego samego projektu (np. dla rodziców lub w języku obcym),
- domawianie produktów (cena produktu pozostaje niezmienna).

8. Rabaty przyznawane są dla każdego zamówienia indywidualnie, od wartości danego zamówienia (bez kosztów wysyłki), według podanych przedziałów:
- 3% - 350,00-449,00zł,
- 4% - 450,00-549,00zł,
- 5% - 500,00-699,00zł,
- 6% - 700,00-999,00zł,
- 7% - powyżej 1000,00zł.

Cena, od której obliczany jest rabat, dotyczy wyłącznie produktów wykonanych przez Firmę. Do ceny tej nie wlicza się kosztów usług, tj. wykonanie projektu indywidualnego, wprowadzenie zmian do projektu, wysyłka zamówienia, ani kosztów innych niestandardowych usług, zleconych przez Zamawiającego.

9. Klient zobowiązany jest przesłać pliki tekstowe, odpowiednie do złożonego zamówienia, przygotowane według określonych wytycznych oraz wypełniony formularz zamówienia, które udostępnione są do pobrania na stronie internetowej.

10. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu w/w plików oraz po dokonaniu przez Zamawiającego akceptacji projektu zamówionego produktu.

11. Przy składaniu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do podania danych do wysyłki (adresu oraz w przypadku wysyłki kurierskiej – numeru telefonu do osoby odbierającej przesyłkę).

12. Osoby, które w rozumieniu prawa nie są pełnoletnie, nie mogą dokonywać zamówień poprzez stronę internetową agatani.pl bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

13. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
III. Serwis próbkowy
1. Sklep wysyła jedynie próbki produktów dostępne w dziale ślubnym: zaproszenia, zawiadomienia, winietki, zawieszki, menu, numer stołu. Firma nie przyjmuje zamówień na próbki zaproszeń okolicznościowych oraz pozostałych produktów z działu ślubnego.

2. Próbki są płatne według cen podanych w opisie produktu.

3. Próbki są wysyłane w przeciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania należności na koncie listem poleconym priorytetowym. Koszt wysyłki: do 2 próbek – 6,80zł, 3-4 próbki – 10,00zł. Na życzenie Zamawiającego i na jego odpowiedzialność, próbki mogą zostać wysłane listem priorytetowym.

4. Zamawiający może kupić maksymalnie 4 próbki różnego rodzaju, nie może zamówić 2 lub więcej próbek jednego rodzaju. Nie ma możliwości kilkukrotnego zamawiania próbek, jeśli limit 4 sztuk został wyczerpany.

5. Próbki wysyłane są standardowo w takiej formie, w jakiej są zaprezentowane na stronie internetowej. Możliwa jest jednak personalizacja próbek: personalizacja projektu graficznego (imiona Narzeczonych, zmiana kroju fontu) to koszt 5,00zł/szt., nadruk spersonalizowanego tekstu – 5,00zł/szt.
IV. Realizacja zamówienia
1. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po dostarczeniu wszystkich niezbędnych danych oraz po poinformowaniu drogą mailową o akceptacji projektów do druku.

2. Po otrzymaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w przeciągu 2 dni roboczych zostanie wysłany pocztą elektroniczną projekt składu tekstu oraz projekt graficzny, jeśli wymaga tego wybrany model produktu, w formie plików pdf lub png. Po otrzymaniu projektu należy odesłać maila z informacją o akceptacji projektu lub zgłosić poprawki. Wszelkie uwagi co do zmian należy przesłać w treści maila. Listy nazwisk i pliki z tekstami, jeśli są w nich zmiany, należy przesłać ponownie pod tą samą nazwą.

3. Firma nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, nie poprawia błędów ortograficznych, interpunkcyjnych ani gramatycznych w pliku z tekstem lub listą.

4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w projektach zaakceptowanych do druku.

5. Zamawiający nie może ingerować we wzory towarów oferowanych przez firmę bez uprzedniego kontaktu z firmą i ich ostatecznego uzgodnienia.

6. Firma daje możliwość realizacji zamówienia według projektu indywidualnego. Koszt związany z realizacją projektu spoza oferty ustalany jest indywidualnie i pokrywa wyłącznie wykonanie projektu. Prawa autorskie do projektu pozostają po stronie Firmy.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi standardowo od 5 do 15 dni roboczych i liczony jest od dnia akceptacji projektów do druku. Możliwość realizacji zamówienia w krótszym terminie jest kwestią uzgodnienia pomiędzy stronami.

8. Zamówienia na dodatki ślubne (winietki, zawieszki, menu, numery stołów, tablica weselna itp.) należy składać najpóźniej 3 tygodnie (15 dni roboczych) przed datą ślubu. Skrócenie tego czasu spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości:
- 30% wartości zamówienia dla zamówień złożonych 10-14 dni przed datą ślubu,
- 50% wartości zamówienia dla zamówień złożonych 5-9 dni przed datą ślubu,
- 100% wartości zamówienia dla zamówień złożonych 2-4 dni przed datą ślubu.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku wydłużenia czasu realizacji, Firma informuje o tym Zamawiającego, który ma prawo zrezygnować z zakupu – nie dotyczy to jednak produktów spersonalizowanych.
V. Płatność i wysyłka zamówienia
1. Po akceptacji projektu do druku, klient otrzymuje drogą mailową informacje dotyczące kosztów, płatności oraz terminu wysyłki zamówienia.

2. Termin płatności za zamówiony towary wyznaczony jest najpóźniej na jeden dzień roboczy przed dniem wyznaczonym jako dzień wysyłki zamówienia.

3. Zamówienie zostanie wysłane po dokonaniu płatności za zakupiony towar na wskazany rachunek bankowy Firmy. W tytule przelewu należy podać nazwisko Zamawiającego. Firma nie wysyła zamówień za pobraniem.

4. Jedyną formą płatności jest przelew bankowy na konto Firmy:
Agatani Anna Wardowska
Al. Marcinkowskiego 20a/11
61-827 Poznań
70 1950 0001 2006 0253 7957 0002 (Idea Bank)

5. W tytule przelewu Zamawiający zobowiązany jest podać swoje nazwisko. Najpóźniej 1 dzień roboczy przed wysyłką zamówienia Zamawiający zobowiązany jest podać dokładne dane do wysyłki oraz przesłać mailem potwierdzenie wykonania przelewu.

6. Całe zamówienie złożone na jedno nazwisko wysyłane jest jedną paczką. Kupujący pokrywa koszt jednej wysyłki niezależnie od ilości zamawianych przedmiotów, chyba że strony uzgodniły inaczej.

7. Zamówienia są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Paczki wysyłane kurierem są ubezpieczone. Czas doręczenia paczki nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Firma nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmę kurierską lub pocztę z umów obsługi przewozowej i pocztowej. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówienia.

8. Firma umożliwia wysłanie zamówienia poza granice Polski.

9. W przypadku niedostarczenia paczki, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym firmę.

10. Zamówienia, które zostały zrealizowane i nie zostały opłacone w wyznaczonym terminie, nie będą wysłane. Za każdy dzień zwłoki w płatności, Zamawiający zostanie obciążony odsetkami w wysokości 5% wartości zamówienia.

11. Koszt wysyłki (w zależności od wielkości zamówienia):
- list polecony priorytetowy – 6,80zł,
- paczka pocztowa priorytetowa – od 11,50zł,
- przesyłka kurierska – od 15,14zł.
VI. Zwrot towaru
1. Zwrot towaru w rozumieniu Ustawy z dnia 02.03.2000r nie dotyczy produktu spersonalizowanego lub usługi spersonalizowanej (nadruk zgodny z życzeniem klienta, produkt wykonany na indywidualne zamówienie klienta; Art. 10, Ust. 3, Par. 4.).

2. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności produktu (niespersonalizowanego) z umową, Klientowi przysługuje możliwość zwrotu towaru w ciągu 10 dni od daty zakupu, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną zawartością, a sam produkt będzie nieuszkodzony, bez jakichkolwiek śladów użytkowania. Do zwracanego produktu należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dane do przelewu oraz oryginał dokumentu zakupu. W przypadku zwrotu, produkt należy wysłać na koszt Zamawiającego na adres siedziby firmy. Jeśli stan produktu spełnia wyżej wymienione wymagania, zostanie wystawiony dokument korygujący (oryginał i kopia), który następnie odesłany zostanie do Zamawiającego. Po otrzymaniu podpisanej przez Zamawiającego kopii dokumentu korygującego, wykonany zostanie przelew w wysokości równej wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki) na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe w ciągu 10 dni roboczych. W przypadku, gdy towar nie spełnia w/w wymagań, zostaje odesłany do Zamawiającego na jego koszt z wyjaśnieniem, dlaczego zwrot nie został rozpatrzony pozytywnie.
VII. Reklamacje
1. Przed odbiorem paczki z zamówieniem, wysłanej firmą kurierską lub pocztą, należy zwrócić uwagę, czy nie nosi ona śladów wskazujących na jej uszkodzenie lub otwarcie. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera lub listonosza po podpisaniu dokumentów. W przypadku mechanicznego uszkodzenia towaru lub niezgodności z zamówieniem, należy poprosić kuriera lub listonosza o spisanie protokołu szkody, który będzie jedyną podstawą do ewentualnych reklamacji. Tylko z takim protokołem podpisanym przez kuriera lub listonosza będą uwzględniane reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru lub niezgodności z zamówieniem.

2. W przypadku ujawnienia wady, uszkodzenia towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Firmę za pomocą poczty elektronicznej, podając w tytule wiadomości e-mail nazwisko, a w treści wiadomości dane osobowe oraz opis wady produktu, a jeśli to wskazane i możliwe, przesłać zdjęcie produktu z wadą. Zamawiający wysyła reklamowany towar na adres Firmy. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu.

3. Firma nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiającego za pobraniem.

4. Zwrot kosztów zakupionego produktu na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia dostarczenia zwracanego towaru do firmy, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.

5. W przypadku powstania błędów w druku, powstałych z winy Firmy, Zamawiający ma prawo dokonać zwrotu produktu w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru, firma nada paczkę zwrotną do Zamawiającego wraz z poprawionym lub nowym towarem.
VIII. Gwarancja
1. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.).

2. Firma zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.1.

3. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.
IX. Rachunki i faktury VAT
1. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto, podanymi z złotych polskich i zawierają należny podatek VAT.

2. Firma nie wystawia faktur VAT.
X. Regulacje prawne
1. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Strona internetowa, fotografie, teksty oraz projekty produktów i produkty prezentowane na stronie internetowej www.agatani.pl stanowią własność intelektualną Firmy i chronione są prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Ich kopiowanie oraz wykorzystywanie do jakichkolwiek celów bez wiedzy i zgody Firmy jest zabronione.